Chodniki, chodniki, chodniki…

Chodniki, chodniki, chodniki… To budzący spore emocje i szeroko dyskutowany temat w naszej dzielnicy, który na bieżąco monitorujemy i popychamy w ramach działalności Rady.

📍 Najbardziej „bezchodnikowym” osiedlem w naszej dzielnicy jest Klukowo, i tu z determinacją staramy się nadrabiać gigantyczne zaległości w tej sprawie. Załączamy schematyczną mapę stanu zaawansowania budowy chodników w Klukowie:


– Kolor szary – chodniki istniejące
– Kolor zielony – do końca roku firma AMPIS sp. z o.o. z Gdańska, ma dostarczyć projekt dla 420 metrów ulicy Radarowej (budowa chodnika ze zjazdami, przebudowa nawierzchni jezdni, odwodnienie powierzchniowe i gospodarka zielenią). Realizacja jest zaplanowana na 2021 r., w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska”.
– Kolor żółty – do końca maja 2021 firma PROINWESTA Anna Waniewska z Gdańska, opracowuje projekt dla 490 metrów ulicy Radiowej (budowa chodnika ze zjazdami, przebudowa nawierzchni jezdni, kanalizacja deszczowa, mała retencja i gospodarka zielenią). Realizacja jest zaplanowana na 2021 r., w ramach zadania „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta”.
– Kolor czerwony – w 2021 roku ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji dla ul. Spadochroniarzy. Realizacja w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska”.
– Kolory niebieskie – ok 750 metrów chodnika na ul. Radiowej i Telewizyjnej w ramach projektu AKTYWNA MATARNIA, zwycięskiego w trzech edycjach Budżetu Obywatelskiego (2019, 2020, 2021). Obecnie są projektowane dwa etapy, a pierwszy z nich ma być wykonany w 2021 r. Autorzy AKTYWNEJ MATARNI potwierdzili kontynuację budowy chodnika w kolejnych edycjach projektu startującego w dzielnicowym Budżecie Obywatelskim.
– Kolor pomarańczowy – 100 metrów chodnika w ciągu ul. Radiowej wybudowane z budżetu Rady Dzielnicy w 2019 r.
– Kolor brązowy – ok 70 metrów chodnika na ul. Radarowej, budowa w 2021 r. w planie GZDiZ (dojście do budynków pod nr 50).

Wcześniej na prośbę rady, GZDiZ wykonał pobocza da pieszych wzdłuż ul. Radiowej i Spadochroniarzy.
W tym roku miał być wykonany kolejny nowy odcinek chodnika w Klukowie, ale z powodu pandemii wykonawcy nie podjęli się zlecenia i realizacja przeszła na przyszły rok.

Na osiedlu Matarnia ze środków rady dzielnicy wykonany został chodnik ze schodami do przystanku autobusowego Agrarna (50 m) oraz chodnik do Biedronki (30 metrów).
W planie na przyszły rok jest budowa odcinka chodnika przy ul. Kadetów, poprawiające dojście pieszym do sklepu Anis oraz garaży (20 m, od skrzyżowania z ul. Podchorążych).
W planie programu chodnikowego jest również remont istniejących chodników przy ul. Podchorążych o łącznej długości 350 mb wraz z budową miejsc parkingowych. Tu wciąż czekamy na informację czy zostanie to ujęte do realizacji na 2021 rok.

Na osiedlu Złota Karczma z programu chodnikowego wyremontowane zostały wszystkie chodniki przy budynkach mieszkalnych ul. Złota Karczma 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17 o łącznej długości 770 metrów.

Napisz komentarz

osiemnaście + osiem =