Będzie korekta planu zagospodarowania przy ul. Telewizyjnej

Biuro Rozwoju Gdańska przystąpi w tym roku do korekty planów zagospodarowania przestrzennego leżących na północ od ul. Telewizyjnej w zakresie ustalenia ogólnodostępnych dróg publicznych oraz ciągów pieszorowerowych.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Może być zdjęciem przedstawiającym mapa i tekst „Załącznik1. Rysunek- mapka zaznaczeniem odcinków dróg, których dotyczy projekt zmian. P zerokości4 proponowana @ droai publiczne. lokalne oznaczenie drógi drógjako Matarnia Kompu Komputerowa Telewizyjna วwa Filmowa 熊送重重超ç益”

 

Napisz komentarz

cztery × jeden =