Harmonogramy odbioru odpadów na 2018 rok

Jest już nowy harmonogram odbierania odpadów mokrych, suchych, szkła i zmieszanych w 2018 roku.

Obszar Matarni znajduje się w sektorze V i dla tego obszaru załączamy nowe harmonogramy wywozu nieczystości.

I. Harmonogram odbierania odpadów mokrych, suchych, szkła i zmieszanych

a. Zabudowa jednorodzinna [sektor 5]

b. Zabudowa wielolokalowa [sektor 5]

II. Harmonogram odbierania gabarytów

Zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa [sektor 5]

W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone przed altanami, obudowami lub przy pojemnikach wolnostojących.
W zabudowie jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone przed posesją.
WAŻNE – odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane dzień przed ustalonym terminem albo do godziny 6:00 w dniu wywozu!

III. Terminy odbierania odpadów zielonych

Zapotrzebowanie na odbiór odpadów zielonych należy składać na 7 dni przed planowanym podstawieniem kontenera.
Odbiór odpadów zielonych nastąpi w ciągu 48 godzin od podstawienia kontenera.
Zapotrzebowania należy składać u firmy wywozowej.

Firmą wywozową odpowiedzialną za usuwanie nieczystości w naszym sektorze jest firma SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o. Osobą kontaktową jest: Wlodzimierz.Iwanek@suez.com, tel. 58 309-00-00 wew. 338

IV. Zbiórka elektroodpadów

Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów z DOMU:
Zgłoś: tel. (22) 223 33 00 lub na stronie internetowej http://elektrosmieci.pl/odbiory-elektrosmieci-z-domu

V. Przeterminowane leki

Lista aptek, w których można zostawić przeterminowane leki [pobierz]

VI. Odpady opakowaniowe (makulatura, tworzywo sztuczne, szkło)

Jeżeli chcesz, żeby GUK postawił w twojej okolicy pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych odwiedź stronę.

Dotychczas w Gdańsku zbieraliśmy odpady do 3 pojemników: suche, mokre, szkło. Jednak już od kwietnia 2018 r. wydzielać będziemy jeszcze papier, tworzywa i metale. Bezpośrednią przyczyną zmiany jest rozporządzenie Ministra Środowiska, które ujednolica w całym kraju zasady segregowania odpadów. Informacja na temat nowych zasad segregacji odpadów znajduje się na specjalnie stworzonej stornie internetowej: http://www.gdansk.pl/segregacja/.

Napisz komentarz

dziewiętnaście − 15 =