Radni dzielnicy

Zarząd dzielnicy

Zarząd dzielnicy jest organem wykonawczym, to znaczy wcielającym w życie zarządzenia wynikające z działania rady w naszej dzielnicy. Jego aktualny skład został ustanowiony podczas sesji w czerwcu 2017 roku.

null

Daniel Kossakowski

Przewodniczący zarządu
null

Wiesława Krasa

Zastępca przewodniczącego
null

Krzysztof Gajda

Członek zarządu

Rada dzielnicy

Rada (w której skład wchodzi również zarząd dzielnicy) jest organem uchwałodawczym, czyli tworzącym postanowienia dotyczące działań w naszej okolicy. Członkowie zostali wybrani podczas wyborów 6 czerwca 2016.

null

Łukasz Richert

Przewodniczący rady
null

Zbigniew Bogucki

Członek rady
null

Irena Górska

Członek rady
null

Danuta Korpacka

Członek rady
null

Waldemar Żyngiel

Zastępca przewodniczącego
null

Magdalena Dzięcielska

Członek rady
null

Jarosław Kasarab

Członek rady
null

Jakub Sollich

Członek rady
null

Maria Czechowska

Członek rady
null

Krzysztof Gorfon

Członek rady
null

Robert Kęska

Członek rady
null

Anna Zawadzka

Członek rady